Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
24

I Ns 2409/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: …”zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nieodpłatnego nabycia prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa przez czas określony w ustawie. Na skutek upływu czasu dotychczasowy uprawniony traci ex lege swoje prawo, a nabywca je uzyskuje” ...
Sygnatura akt I Ns 2409/14 POSTANOWIENIE Z. , dnia 09.05.2016 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR Jacek Bartosz Antoszewski Protokolantst. sekr. sąd. Joanna Konopka po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa E. M. , A. M. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. - o ustanowienie służebności przesyłu POSTANAWIA I Oddalić wniosek II Zasądzić od wnioskodawcy na rzecz u
Czytaj więcej»

II K 19/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Sygn. akt II K 19/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Gepart Protokolant: sekr. sąd. Kamila Romanowska W obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze P. R. po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku sprawy: A. M. , urodzonego (...) w Z. , syna S. i H. z domu J. , oskarżonego o to, że: w dniu 13 grudnia 2015 roku, w Z. na ul. (...) , w ruchu lądowym, prowadził pojazd m
Czytaj więcej»

II K 68/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Sygnatura akt II K 68/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 5 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Kuliński Protokolant: st. sekr. sąd. Adamina Didłuch przy udziale W. N. Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku sprawy R. P. , syna M. i E. z domu K. ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że w dniu 25 listopada 2015 roku w Z. na ulicy (...) prowadził w ruchu lądowym samoc
Czytaj więcej»

II K 112/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-02-05

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Sygn. akt II K 112 / 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w II Wydziale Karnym w składzie Przewodniczący: SSR Robert Kuliński Protokolant: st. sekr. sąd. Adamina Didłuch po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 roku sprawy po rozpoznaniu w dniach 13 września 2018 roku, 20 listopada 2018 roku, 24 stycznia 2019 roku sprawy A. S. , syna S. i K. z domu K. ur. (...) w Ś. oskarżonego o to, że: w okresie od 3 stycznia 2017 roku do 30 stycznia
Czytaj więcej»

II W 688/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-02-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. II W 688 / 17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w II Wydziale Karnym w składzie Przewodniczący: SSR Robert Kuliński Protokolant: st. sekr. sąd. Adamina Didłuch po rozpoznaniu w dniach 23 listopada 2017 roku, 12 marca 2018 roku, 14 lutego 2019 roku sprawy E. C. , syna A. i A. z domu S. , ur. (...) w O. obwinionego o to, że: W okresie od maja 2016 roku do 24 kwietnia 2017 roku, w godzinach nocnych, w Z. na os. (...) , w celu
Czytaj więcej»

IV P 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kulik Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa K. J. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda K. J. na rzecz pozwanego (...) Spółki z o
Czytaj więcej»

IV P 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 138/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 27.06.2017 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Wojnicz Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa S. F. przeciwko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Z. - o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwot
Czytaj więcej»

IV P 413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ocena na jakich warunkach strony zawarły umowę o pracę zależy od okoliczności faktycznych sprawy
Sygn. akt IV P 413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Niezabitowska Ławnicy: A. N. , M. B. Protokolant: sekr. sąd. Alicja Burakowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa M. A. przeciwko I. W. - Zakład Produkcji (...) w Z. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo, II zasądza od powódki M. A.
Czytaj więcej»

V GC 312/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2015-08-14

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Sygnatura akt: V GC 312/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Górniak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aneta Pikul po rozpoznaniu w dniu 04 sierpnia 2015 r. w Zielonej Górze na sprawy : M. B. : E. L. o zapłatę 12 562,93 zł I zasądza od pozwanej E. L. na rzecz powoda M. B. kwotę 12.562,93 zł ( dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 93/100 ) wraz z ustawowym
Czytaj więcej»

V GC 588/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

*$%$V/GC/588/15* Sygnatura akt: V GC 588/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Górniak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aneta Pikul po rozpoznaniu w dniu 08 września 2015 r. w Zielonej Górze na sprawy : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...) Sp. z o.o. w Z. : W. K. o zapłatę 3 503,21 zł oddala powództwo. *$%$V/GC/588/15* Sygnatura akt: V GC 588/15 WG UZ
Czytaj więcej»